Pre prenajímateľov

Majiteľom nehnuteľností ponúkame tieto služby:

 • Úvodná obhliadka nehnuteľnosti a konzultácia postupu prenájmu
 • Podpísanie objednávky na sprostredkovanie realitných služieb
 • Stanovenie výšky ceny trhového nájomného
 • Definovanie cieľovej skupiny potencionálnych záujemcov
 • Odporúčanie úprav alebo zatraktívnenia nehnuteľnosti 
 • Zaistenie profesionálnych fotografií a popisu nehnuteľnosti
 • Spracovanie webovej prezentácie
 • Organizácia obhliadok v slovenskom, českom a anglickom jazyku
 • Vyjednávanie podmienok prenájmu s nájomcami
 • Zaistenie nájomnej zmluvy a odovzdávacieho protokolu v slovenskom, českom a anglickom jazyku
 • Zaistenie potrebných dokumentov (v prípade ak je nájomca cudzinec)
 • Asistencia pri odovzdaní nehnuteľnosti nájomcovi
 • Priebežná asistencia po dobu trvania nájomného vzťahu

(všetky služby poskytujeme v slovenskom, českom a anglickom jazyku)

V prípade záujmu využitia našich služieb nás kontaktujte na telefónnom čísle: 
SK +421 233 418 664
CZ +420 228 886 848

Späť na služby