Pre nájomcov

Záujemcom o prenájom nehnuteľnosti poskytujeme tieto služby:

  • Vytvorenie ponuky nehnuteľností podľa špecifických kritérií klienta
  • Podpis objednávky na sprostredkovanie realitných služieb
  • Aktívne vyhľadávanie nehnuteľností, ktoré zodpovedajú kritériám klienta
  • Organizovanie obhliadok
  • Poskytovanie poradenstva ohľadne postupu pri prenájme 
  • Vyjednávanie sumy prenájmu s prenajímateľom nehnuteľnosti
  • Vypracujeme nájomnú zmluvu v slovenskom, českom a anglickom jazyku
  • Zaistíme potrebné dokumenty k podpisu nájomnej zmluvy
  • Asistencia pri preberaní nehnuteľnosti
  • Po dobu trvania nájomného vzťahu poskytujeme priebežnú asistenciu

(všetky služby poskytujeme v slovenskom, českom a anglickom jazyku)

V prípade záujmu využitia našich služieb nás kontaktujte na telefónnom čísle: 
SK +421 233 418 664
CZ +420 228 886 848

Späť na služby