Spĺňame tie najvyššie štandardy

Naša realitná kancelária sa drží vysokých štandardov. Chceme vám zabezpečiť najvyššiu kvalitu našich služieb. Aby ste vedeli, čo od nás môžete očakávať, rozhodli sme sa s vami podeliť o osem základných bodov, ktorými sa riadime pri hľadaní vášho vysnívaného bývania.

Fyzická obhliadka nehnuteľnosti zahŕňa preverenie domu či bytu našim maklérom, aby skontroloval všetko pred osobnou prehliadkou špeciálne pre vás. Fyzická obhliadka zahŕňa aj analýzu a popis stavu nehnuteľnosti, vyhotovenie fotografií na náš web, facebook a instagram, aby sa k vám naše ponuky čo najjednoduchšie dostali.

Kontrola vlastnícky vzťahov. Kontrolujeme, či sa uvádzaný stav nehnuteľnosti zhoduje so skutočným právnym vzťahom. Preverujeme všetky vlastnícke práva k nehnuteľnosti a iné dôležité informácie ako overenie pravosti, správnosti a aktuálne údaje.

Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy – exkluzívnej či neexkluzívnej, podľa vzájomnej dohody. Zmluva musí obsahovať nasledovné informácie-

 • presné vymedzenie nehnuteľnosti a vlastníckych práv
 • vybavenie / zariadenie nehnuteľnosti
 • cieľ sprostredkovania (predaj, kúpa, prenájom a pod.)
 • stanovenie ceny nehnuteľnosti
 • výšku provízie za poskytované služby a ich špecifikáciu
 • všetky obchodné podmienky vrátane platobných podmienok
 • určenie postupu, akým sa bude služba realizovať (pri predaji reklama, obhliadky)
 • doba trvania sprostredkovania, resp. exkluzivity pri exkluzívnej zmluve

Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami sú zaznamenávané a obsahujú profesionálnu prezentáciu nehnuteľnosti pre vás, milí klienti

Podpis rezervačnej dohody – dohoda je trojstranná (kupujúci, predávajúci, sprostredkovateľ), tu sa dojednajú podstatné podmienky, napríklad kúpna zmluva. Zúčastnené strany vyjadrujú záväzok alebo prísľub, že sa predaj/kúpa uskutoční

Zabezpečenie kúpnej zmluvy musí obsahovať nasledujúce body- - musí byť vyhotovená právnikom

 • kontrola všetkých dokumentov a overenie pravosti
 • podpis zmluvy na notárskom úrade
 • pri kúpe zabezpečenej nehnuteľnosti komunikácia so zmluvnými stranami súvisiaca s výmazom/zriadením záložného práva
 • realitný maklér aktívne koordinuje procesy a komunikuje so zmluvnými stranami
 • maklér bezodkladne podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv po splnení podmienok kúpnej zmluvy

Prevod finančných prostriedkov. Pri prevode využívame bezpečný prevod cez notársku úschovu alebo vinkulovaný účet v banke

Na záver prichádza Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti, ktoré obsahuje- - odpis stavov meračov tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov

 • záznam o počte odovzdaných kľúčov
 • asistencia realitného makléra

Tak a po úspešnom splnení týchto 8 krokov sa môžete veselo nasťahovať! S realitnou kanceláriou Brothers nájdete hravo svoj domov. So všetkým vám mile radi pomôžeme!